Аудит баталгаажуулалт

  Монгол улсын холбогдох хууль дүрмүүдийг үндэслэн ёс зүй, мэргэжлийн өндөр ур чадвар хариуцлагыг чандлан сахиж, хувийн болон улс орон нутгийн төсвийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад санхүүгийн тайлангийн, дотоод болон захиалгат, хараат бус аудитын үйлчилгээнүүдийг үр дүнтэйгээр үзүүлэхийн зэрэгцээгээр хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллага, ажиллагсдыг мэргэжлийн заавар зөвлөмжүүдээр ханган цаашид зөрчилгүй ажиллахад туслахыг  эрхэм зорилгоо болгон ажилладаг.

Танд тусламж хэрэгтэй юу?

Та өөрт хэрэгтэй сургалтаа хараахан сонгож чадаагүй байна уу? Бид танд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч зөвхөн танд зориулсан сургалтыг санал болгоно.

Мэргэжлээсээ хөндийрсөн болохоор мэргэжлийн мэдлэгээ сэргээх зорилгоор Флаш сургалтын төвд хандан суралцсан. Санхүүгийн тайлан балансыг маш чадварлаг гаргаж сурсан. Энэ төвийн багш нар нь үнэхээр сэтгэл гарган надад тусласан. Багш нар нь маш чадварлаг мэргэжлийн хүмүүс байна. Иймд энэ сургалтын төвд суралцан өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийхийг зөвлөж байна.

placeholder
Ч.Сарантуяа
Санхүүч