Нягтлан бодох бүртгэлийн эрчимжүүлсэн сургалт

ЗОРИЛГО:
Ажлын зав чөлөө багатай хүмүүст бага хугацаанд ААНэгж, компаний анхан шатны баримт боловсруулж, цалин хөлс бодох, НДШимтгэлийн, НӨАТатварын, санхүүгийн тайлан гаргах чадвар эзэмшүүлэх

Хэн хамрагдах:

Цаг зав багатай, ганцаарчилан суралцах хүсэлтэй бүх төрлийн компани, хувиараа бизнес эрхлэгч, менежер, одоо ажлаа хийж буй нягтлан бодогч болон нярав, мэргэжлээсээ хөндийрсөн санхүүч, их дээд сургуулийн оюутан, санхүүгээс өөр мэргэжилтэй боловч тайлан гаргах мэдлэг эзэмшихийг хүссэн хүн бүхэн

Эзэмших ур чадвар:

Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах, цалин бодож, бараа материалын бүртгэл хөтлөх, орлогын, өмчийн өөрчлөлтийн, мөнгөн гүйлгээний болон санхүүгийн иж бүрэн тайланг гараар, ехсел болон Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөр:

АгуулгаЦаг
1Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт, данс дансны харилцаа түүний давхар болон хаалтын бичилт4
2Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах4
3Практик бодлого4
4Хөрөнгө, өр төлбөрийн тухай ойлголт, түүний бүртгэл4
5Анхан шатны баримт, няравын тайлангийн тухай ойлголт4
6Нярав-Нягтлангийн уялдаа4
7Орлого,зардлын тухай, түүний бүртгэл4
8Дадлагын өдөр4
9Гүйлгээг шалгах баланс, тохируулах бичилт4
10Практик бодлого4
11Баланс бэлтгэх арга зүй4
12Орлогын тайлан бэлтгэх арга зүй4
13Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй4
14Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй4
15Няравын тайлан бэлтгэх4
16Цалин бодох аргачлал, НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэх4
17Бараа материалын бүртгэл4
18Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл4
19Иж бүрэн санхүүгийн тайлан гаргах4
20Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-11/4
21НӨАТайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-03/6
22ААНОАТайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-02/6
23Иж бүрэн татварын тайлан гаргах4
24Иж бүрэн санхүү болон татварын тайлан бэлтгэх4
25Няравын тайлан бэлтгэх4
26Интерактив Дансны эхний үлдэгдэл оруулах, /Өглөг авлагын болон бусад дансны/4
27Бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах4
28Ажил гүйлгээг давтах4
29Хаалтын гүйлгээ хийх , санхүүгийн тайлангуудыг гаргах4
30Импакт дансны эхний үлдэгдэл оруулах, /Өглөг авлагын болон бусад дансны/4
31Бараа материалын бүртгэл, ерөнхий журналд бусад ажил гүйлгээг оруулах, санхүү татварын тайлангууд гаргах4

Танд тусламж хэрэгтэй юу?

Та өөрт хэрэгтэй сургалтаа хараахан сонгож чадаагүй байна уу? Бид танд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч зөвхөн танд зориулсан сургалтыг санал болгоно.

Мэргэжлээсээ хөндийрсөн болохоор мэргэжлийн мэдлэгээ сэргээх зорилгоор Флаш сургалтын төвд хандан суралцсан. Санхүүгийн тайлан балансыг маш чадварлаг гаргаж сурсан. Энэ төвийн багш нар нь үнэхээр сэтгэл гарган надад тусласан. Багш нар нь маш чадварлаг мэргэжлийн хүмүүс байна. Иймд энэ сургалтын төвд суралцан өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийхийг зөвлөж байна.

placeholder
Ч.Сарантуяа
Санхүүч

Санхүүгийн сургалтанд онлайнаар бүртгүүлвэл ИЛҮҮ ХЯМД!