Няравын сургалт

ЗОРИЛГО:
Аливаа санхүүгийн тайлан бэлдэх ажлын анхан шатны ажилбар хийж нягтлан бодогчийн ажилд туслах, байгууллагын эд хогшил бараа материал болон бусад зүйлсийн бүрэн бүтэн байлгах түүнтэй холбоотой тайлан мэдээг боловсруулан бэлдэж сургах

Хэн хамрагдах:

Бүх төрлийн компани, хувиараа бизнес эрхлэгч, менежер, одоо ажлаа хийж буй нярав, мэргэжлээсээ хөндийрсөн санхүүч, их дээд сургуулийн оюутан, санхүүгээс өөр мэргэжилтэй боловч няравын тайлан бэлдэх болон няравыг хянах чадвар эзэмшихийг хүссэн хүн бүхэн

Эзэмших ур чадвар:

Цалин тавьж олгох, бараа материалын бүртгэл хөтлөх, няравын тайланг ехсел болон Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөр:

АгуулгаЦаг
1Нярав, нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт4
2Анхан шатны баримтын тухай ойлголт, бүрдүүлэх4
3Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийн тухай4
4Орлого, зарлагын баримт бүртгэх4
5Шалгалт1
6Бараа материалын бүртгэл4
7Бараа материалын орлого, зарлагын баримт бүртгэх4
8Бараа материалын карт бөглөх, тооллого хөдөлгөөн4
9Шалгалт1
10Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, орлого зарлагын баримт4
11Цалин бодож тооцоолох4
12Няравын тайлан бэлтгэх4
13Интерактив, Имфакт програм дээр анхан шатны баримт шивэх4

Танд тусламж хэрэгтэй юу?

Та өөрт хэрэгтэй сургалтаа хараахан сонгож чадаагүй байна уу? Бид танд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч зөвхөн танд зориулсан сургалтыг санал болгоно.

Мэргэжлээсээ хөндийрсөн болохоор мэргэжлийн мэдлэгээ сэргээх зорилгоор Флаш сургалтын төвд хандан суралцсан. Санхүүгийн тайлан балансыг маш чадварлаг гаргаж сурсан. Энэ төвийн багш нар нь үнэхээр сэтгэл гарган надад тусласан. Багш нар нь маш чадварлаг мэргэжлийн хүмүүс байна. Иймд энэ сургалтын төвд суралцан өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийхийг зөвлөж байна.

placeholder
Ч.Сарантуяа
Санхүүч

Санхүүгийн сургалтанд онлайнаар бүртгүүлвэл ИЛҮҮ ХЯМД!