Төсвийн бүртгэл

ЗОРИЛГО:
Төсөвт байгууллагын нятлан бодогч хийх сонирхолтой, хэрэгцээ шаардлагатай   хүмүүст төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх санхүү татварын тайлан гаргах чадварыг эзэмшүүлэх

Хэн хамрагдах:

Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч хийх хүсэлтэй, мэргэжлээсээ хөндийрсөн санхүүч, их дээд сургуулийн оюутан, санхүүчээс өөр мэргэжилтэй боловч тайлан гаргах мэдлэг эзэмшихийг хүссэн хүн бүхэн

Эзэмших ур чадвар:

Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах, цалин бодож, бараа материалын бүртгэл хөтлөх,ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН орлогын, өмчийн өөрчлөлтийн, мөнгөн гүйлгээний болон санхүүгийн иж бүрэн тайланг гараар, ехсел болон Интерактив ХХК-ний пирамид, импакт, даймонд программаар гаргах чадвар эзэмшүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөр 1:

Хэрэв та нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны мэдлэггүй бол дараах хөтөлбөрөөр төсвийн бүртгэл хичээл судлана.

Тэнхмийн сургалт
АгуулгаЦаг
1Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголт, данс дансны харилцаа түүний давхар болон хаалтын бичилт4
2Ажил гүйлгээг ерөнхий журнал, ерөнхий дэвтэрт тусгах4
3Практик бодлого4
4Хөрөнгө, өр төлбөрийн тухай ойлголт, түүний бүртгэл4
5Анхан шатны баримт, няравын тайлангийн тухай ойлголт4
6Нярав-Нягтлангийн уялдаа4
7Орлого,зардлын тухай, түүний бүртгэл4
8Дадлагын өдөр4
9Гүйлгээг шалгах баланс, тохируулах бичилт4
10Практик бодлого4
11Баланс бэлтгэх арга зүй4
12Орлогын тайлан бэлтгэх арга зүй4
13Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй4
14Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй4
15Няравын тайлан бэлтгэх4
16Цалин бодох аргачлал, НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэх4
17Бараа материалын бүртгэл4
18Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл4
19Иж бүрэн санхүүгийн тайлан гаргах4
20Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-11/4
21НӨАТайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-03/6
22ААНОАТайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-02/6
23Иж бүрэн татварын тайлан гаргах4
24Иж бүрэн санхүү болон татварын тайлан бэлтгэх4

Зайны сургалт
АгуулгаЦаг
1НББ-ийн хууль, дансны код, дансны задаргаа1
2Практик бодлого1
3Практик бодлого1
4Практик бодлого1
5Бараа материал, үндсэн хөрөнгийн тайлан бэлтгэх1
6Практик бодлого1
7Практик бодлого1
8Практик бодлого1
9Практик бодлого1
10Практик бодлого1
11Практик бодлого1
12Практик бодлого1
13Практик бодлого1
14Хөдөлмөрийн , ХХОАТ-ын, НДШ-ийн тайлан1
15Практик бодлого1
16ААНОАТ-ын хууль унших1
17НӨАТ-ын хууль унших1
18Практик бодлого1
19Практик бодлого1
20Практик бодлого1
21Практик бодлого1
22Практик бодлого1
23Практик бодлого1

Сургалтын хөтөлбөр 2:

Нягтлан бодох бүртгэлийн суурь мэдлэгтэй хүмүүст

АгуулгаЦаг
1Төсөвт байгууллагын Баланс бэлтгэх арга зүй4
2Төсөвт байгууллагын Орлогын тайлан бэлтгэх арга зүй4
3Төсөвт байгууллагын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан бэлтгэх арга зүй4
4Төсөвт байгууллагын Мөнгөн гүйлгээний тайлан бэлтгэх арга зүй4
5Цалин бодох аргачлал, НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэх4
6Бараа материалын бүртгэл4
7Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл4
8Иж бүрэн санхүүгийн тайлан гаргах4
9Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-/4
10НӨАТайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-03/6
11ААНОАТайлан бэлтгэх /Маягт ТТ-02/6
12Иж бүрэн татварын тайлан гаргах4
13Иж бүрэн санхүү болон татварын тайлан бэлтгэх4

АгуулгаЦаг
1Практик бодлого
2Практик бодлого
3Практик бодлого
4Практик бодлого
5Хөдөлмөрийн , ХХОАТ-ын, НДШ-ийн тайлан
6Практик бодлого
7ААНОАТ-ын хууль унших
8НӨАТ-ын хууль унших
9Практик бодлого
10Практик бодлого
11Практик бодлого
12Практик бодлого
13Практик бодлого

Танд тусламж хэрэгтэй юу?

Та өөрт хэрэгтэй сургалтаа хараахан сонгож чадаагүй байна уу? Бид танд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч зөвхөн танд зориулсан сургалтыг санал болгоно.

Мэргэжлээсээ хөндийрсөн болохоор мэргэжлийн мэдлэгээ сэргээх зорилгоор Флаш сургалтын төвд хандан суралцсан. Санхүүгийн тайлан балансыг маш чадварлаг гаргаж сурсан. Энэ төвийн багш нар нь үнэхээр сэтгэл гарган надад тусласан. Багш нар нь маш чадварлаг мэргэжлийн хүмүүс байна. Иймд энэ сургалтын төвд суралцан өөртөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийхийг зөвлөж байна.

placeholder
Ч.Сарантуяа
Санхүүч

Санхүүгийн сургалтанд онлайнаар бүртгүүлвэл ИЛҮҮ ХЯМД!